Malými krůčky směrem k průmyslu 4.0

Digitální továrna, která pracuje na principech Industry 4.0 je ideálním řešením. Toho však lze dosáhnout pouze s velkým úsilím, nebo pokud se nová továrna buduje na zelené louce. Jak postupovat menšími krůčky směrem k Industry 4.0 prezentuje ifm electronic ve svém výrobním závodě v Tettnangu.

Data a informace hrají klíčovou roli v konceptech Industry 4.0. Hladká komunikace mezi různými komponenty a systémy v rámci výrobního závodu je nejdůležitějším předpokladem pro realizaci chytrého závodu. Ideálně jsou pro nadřazené ovládací systémy k dispozici všechny hodnoty senzorů ze všech strojů a zařízení ve výrobním zařízení.

Jednoduchá realizace prvních projektů

Pokud nebudujete zcela nový závod na zelené louze, může být vhodné začít pomaleji a s jednotlivými dílčími projekty již ve stávajícím výrobním prostředí. I zde lze implementovat mnoho výhod, které přináší koncept ifm Industry 4.0. Dílčí projekty, pokud jsou použity vhodně škálovatelné systémy, mohou být později rozšířeny a Průmysl 4.0. tak dostává opět více prostoru. Výrobce senzorů ifm předvádí, jak takový postup může vypadat ve své vlastní továrně na senzory v Tettnangu. Tam byly v posledních letech realizovány různé projekty z oblasti Industry 4.0. Společnost zde nejen vyrábí senzory, ale také nabízí četné systémy a řešení, která jsou vhodná pro end-to-end komunikaci od základní úrovně k úrovni kontroly.

Odsávání vzduchu ve výrobě

ifm vyrábí kolem 70% všech senzorů prodávaných po celém světě v pěti výrobních závodech v oblasti Bodamského jezera. Jak se postupně senzory stávají inteligentnějšími a komunikativnějšími, podíl elektronických komponent v nich  roste. Pájení součástek je jedním ze standardních procesů ve výrobě elektroniky. Například v závodě Tettnang se pájecí spoje provádí na mnoha strojích a pracovních stanicích. Protože pájení často vytváří škodlivé páry, jsou na každém pracovišti instalovány odsávací ventilační systémy, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí pro zaměstnance. Také na jiných strojích, jako je laserové značení součástek, je nutná extrakce.

Jednotlivá sací zařízení na strojích jsou potrubími spojena s centrálním odsávacím systémem. Pro příslušný průtok vzduchu jsou k dispozici tři velké elektricky poháněné ventilátory. Filtry jsou instalovány v centrálním odsávacím systému i na jednotlivých
decentralizovaných odsávacích zařízeních, která zadržují prach a částice.

 

 Jsou-li filtry příliš znečištěné, proudění vzduchu klesá a bezpečný provoz stroje již není zaručen. Údržba sacího systému, která zajišťuje dostatečný průtok vzduchu, je proto nezbytná pro nepřetržitý provoz výroby.

Výměna filtrů

Výměna filtrů byla v minulosti prováděna v pravidelných intervalech údržby. A aby nedošlo k přerušení výroby z důvodu údržby, výměna se obvykle konala o víkendu. V tomto přístupu je velmi běžné, že filtry jsou buď vyměněny příliš brzy, pokud jsou těžko kontaminované, nebo příliš pozdě, což v nejhorším případě může vést k nákladné ztrátě výroby na postiženém stroji.

Projekt provedený v loňském roce měl za cíl výrazně zlepšit údržbu sacích zařízení. Cílem bylo přejít z údržby plánované časově na údržbu založenou na podmínkách. Za tímto účelem musí být nepřetržitě měřen stupeň znečištění filtru, aby se stanovil optimální čas pro údržbu. Na jednotlivé decentralizované filtry byly nainstalovány monitory toku, které jsou připojeny k hlavnímu modulu IO-Link. Systém LINERECORDER od ifm potom slouží k vyhodnocení naměřených hodnot z průtokových monitorů - řešení, které umožňuje všechny úkoly od sběru a konsolidace dat, přes přenos až po analýzu a vizualizaci.

Systém se skládá z různých softwarových nástrojů, které umožňují snadný přenos dat z jednotlivých senzorů do nadřazených systémů. Hlavní modul IO-Link používá tzv. jádro IOT, které poskytuje naměřené hodnoty. Vyhodnocení pak probíhá v LR SMARTOBSERVER. S webovým uživatelským rozhraním LR SMARTOBSERVER-Cockpit lze zobrazit naměřené hodnoty, konfigurovat limity a správu alarmů. V případě potřeby lze objednávky údržby v systému SAP spouštět přímo prostřednictvím připojení k systému Shop Floor Integration (SFI).

Snadné prodloužení je také možné

Při prvních zkušebních cyklech s monitorováním filtru na decentralizovaných extraktorech se vyskytl problém: Kdykoli hlavní ventilátor v centrálním odsávacím systému nefunguje, na všech decentralizovaných extraktorech se automaticky zobrazí chyba, protože není dosaženo nastavené mezní hodnoty průtoku. Aby se tomu zabránilo, byl do systému také integrován centrální extrakční systém.

K tomu byl jednoduše použit digitální výstupní signál na frekvenčním měniči pohonu ventilátoru. Tyto informace jsou k dispozici také prostřednictvím IO modulu a IO-Link masteru. Hodnoty potom bere v úvahu LR SMARTOBSERVER a logické propojení poskytuje software LR AGENT.

Senzor diferenčního tlaku integrovaný do hlavního ventilátoru jiného výrobce, který dodává analogový výstupní signál, byl také integrován do monitorování pomocí převaděče systému IO-Link. I zde je možná údržba filtru založená na podmínkách. Výměna probíhá pouze každé tři až čtyři měsíce.

Příklad ukazuje, jak snadné je implementovat typickou aplikaci Industry 4.0 do stávajících systémů. Senzory komunikující přes IO-Link a systém LINERECORDER umožňují hladkou komunikaci ze stroje až do systému ERP. Takové aplikace lze následně bez problémů rozšířit, protože systém LINERECORDER je flexibilně škálovatelný.

Máte rádi naši společnost? Označte nás "To se mi líbí" na Facebooku.