Reference: Přesná a rychlá výroba skleněných bezpečnostních tabulí díky sledování senzory ifm electronic

Společnost Finstral používá ultrazvukové senzory od ifm electronic v kombinaci se systémem SmartObserver. Senzory v reálném čase sledují, pokud se skleněná bezpečnostní tabule během výroby zakřiví nebo zdeformuje.

Požadavky na bezpečnostní tabule z hlediska tolerancí jsou velmi přísné, jelikož mohou být velmi nebezpečné pro své okolí.

Výroba bezpečnostních skel v požadované toleranci a v krátkém čase je stále náročnější. Obvykle od začátku výroby do odvozu k zákazníkovi neuplyne více než pouhých osm hodin.

Aby se zabránilo následným nákladům bez zpoždění výroby, společnost Finstral se uchyluje k monitorování stavu výroby a využívá ultrazvukové senzory od ifm electronic spolu s inteligentním software. Vše tak lze sledovat přímo na obrazovce počítače.

Největší výhodou pro výrobce je, že výrazně sníží své náklady a zvýší dostupnost svých produktů. To vše je možné díky včasné detekci poruch před dodáním - dokonce i pro malé skleněné tabule.

Rozmístění ultrazvukových senzorů ifm electronic ve výrobě společnosti Finstral

Díky systému CM již nejsou nutné další zkušební kroky, protože výrobce může pozorovat jakékoli deformace tabule plochého skla v reálném čase. Pokud skleněná tabule překročí nastavený limit, SmartObserver (software pro vizualizaci a analýzu hodnot pomocí funkce varování) signalizuje varování okamžitě.

Vizualizační a parametrizační software Smartobserver

Eventuální závady jsou detekovány již během prvních výrobních kroků a potřebné náhradní materiály tak lze objednat v nejbližší možné době. Zboží je proto dodáno nejen ve vysoké kvalitě, ale i v krátkém čase. Řízení všech zásob a expresní dodávky jsou jednodušší, protože předchozí opatření pro opravy již nejsou nutná a úsilí o optimalizaci výroby se snižuje.

Výsledný produkt, skleněná bezpečnostní tabule připravená na expedici k zákazníkovi

Monitorování výroby v reálném čase také přispívá ke zvýšeným bezpečnostním opatřením. Pokud by skleněné tabule byly příliš zakřivené nebo zdeformované, existuje riziko prasknutí, které představuje riziko zranění osob v těsné blízkosti. Díky monitorování stavu může společnost Finstral včas zjistit, zda zkreslení v plochém skleněném tablu překročí limit a zasáhnout. Zajišťují tak nejen kvalitní bezpečnostní tabule, ale také se vyhýbají nebezpečí nehod.