Nové logistické centrum v Tettnangu (Německo)

ifm začalo v Tettnangu (Německo) s výstavbou nového logistického centra, celková investice činí 12 milionů eur.  Stavba byla oficálně zahájena 11. srpna 2021.

Zleva doprava - Bruno Walter (starosta města Tettnang), Martin Buck (předseda představenstva ifm Group), Dr. Dirk Kristes (generální ředitel ifm), Karl Milz (ifm)

Do provozu bude nové centrum uvedeno na jaře roku 2023. V reakci na silný a trvalý růst vytváří společnost 130 nových kancelářských pracovních míst a nové skladovací kapacity, které reagují na zvýšený objem výroby. Nové logistické centrum poskytne prostor pro 4 400 paletových prostor uložených v automatizovaných mobilních regálech. Tento moderní logistický koncept umožňuje vysokou rychlost přístupu k zásobám a optimálně využívá dostupný prostor.

„Zaměříme se na okamžité dodávky našim zákazníkům, a logistické centrum tak bude ideálním doplňkem dnešního centrálního skladu v Essenu. Cesty do centrálního skladu v Essenu již nebudou nutné a my se můžeme zaměřit na snížení emisí a přispět tak k dosažení cíle neutrality CO2 u ifm do roku 2030. Zároveň splníme přání mnoha zákazníků po vysoce flexibilních a krátkodobých dodávkách “, uvedl Dr. Kristes.

Pro novou budovu jsme nehledali žádný nový prostor, ale stavíme ji na místě 60 let starého skladu, který po jeho stržení nahradí nový moderní pětipatrový objekt. Díky tomu ifm významně přispívá k omezení rostoucí poptávky po prostoru a místo toho se zaměřuje na efektivní využívání dostupného prostoru s výrazně sníženou potřebou energie na m².“, dodává Martin Buck, předseda představenstva společností pod hlavičkou ifm.

„Efektivní logistická infrastruktura je dnes v rámci skupiny ifm klíčovým faktorem úspěchu při udržení konkurenceschopnosti “, uzavírá Martin Buck.

Celková investice představuje 12 milionů eur, čímž ifm jasně posiluje svou pozici v lokalitě Tettnangu u Bodamského jezera.