Pro kompatibilitu nezávislou na výrobci: ifm je členem AEF Association

The Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) je do značné míry zodpovědná za vývoj mezinárodního standardu pro kompatibilitu elektronických a elektrických komponent v zemědělských zařízeních nezávislých na značce.

Od června 2021 je členem organizace také ifm.

Sektor mobilních strojů je pro ifm jedním z hlavních průmyslových odvětví  - vedle automobilového, robotického, vodního a odpadového, a potravinářského průmyslu. Vstupem do asociace AEF chceme nadále své postavení v sektoru mobilních strojů rozvíjet a jako první se chceme zaměřit na oblast zemědělské technologie.

Jako člen organizace bude tedy ifm v budoucnu podporovat zákazníky z tohoto odvětví na celém světě při vytváření a formování trhu se zařízeními pro zemědělské využití kompatibilní napříč různými výrobci. Kompatibilita nezávislá na výrobci je dnes považována za konkurenční výhodu - zákazníci již nemusí nakupovat své stroje pouze od jednoho výrobce.

Od sběrnice CAN k ISOBUS

To vede ke zvýšené potřebě mezinárodních (komunikačních) standardů. Například ISOBUS je považován za společný jazyk zemědělských strojů, který je v souladu s normou ISO 11783 a je udržován asociací AEF.

Řadiče pro mobilní stroje často pracují se sběrnicí CAN (Controller Area Network), protože jsou nákladově efektivní, spolehlivé a široce používané. Aby bylo možné integrovat všechny funkce se všemi jejich komplexními informacemi do jednoho systému a ovládat je pomocí displeje," překlad do ISOBUS je v oblasti zemědělské technologie nezbytný. Cílem skupiny je proto pro tuto výzvu na úrovni výrobce vytvořit řešení typu plug-and-play.

V budoucnu by to mělo být možné s bránou od ifm. Ta obsahuje univerzální vizualizaci, kterou mohou zákazníci ifm snadno přizpůsobit svým individuálním potřebám a v zásadě to znamená: na jedné straně jde sběrnice CAN, na druhé straně vychází ISOBUS - brána tak zákazníkovi ušetří klasický pracovní postup s externími nástroji a spoustu dalších úkonů a nákladů

Reklama s obchodním názvem ISOBUS

Řešení od ifm je nyní posuzováno v AEF a po úspěšném testování včetně certifikace může být označováno a inzerováno jako ISOBUS . „Naši zákazníci - kteří s touto bránou pracují - mohou následně rovněž pod obchodním názvem ISOBUS inzerovat, protože v zemědělské technice se tento standard stále více stává důležitým prodejním argumentem.