Získali jsme ocenění „Factory of the year 2020

Za uplynulý rok 2020 ifm získalo další ocenění – tentokrát se jmenuje „Factory of the year - Továrna roku“ a byli jsme oceněni v kategorii „Vynikající bezpečnostní lokalizace díky digitalizaci“ (Excellent Location Safeguarding by Digitalization).

"Cena za vítězství je pro mě i můj tým velkou odměnou za naše úspěchy v posledních letech." vysvětluje Bernd Hausler, vedoucí divize výroby senzorů polohy ve skupině ifm. "Ocenění ukazuje, že jsme na dobré cestě a jsme aktuální. A to, čemu říkáme Digital Factory nám zajistí budoucí úspěch pro nás i naše zákazníky."

Soutěž „Factory of the year“ je jednou z nejprestižnějších průmyslových soutěží v Evropě. Od jejího založení v roce 1992 se do soutěže zapojilo více než 2 000 továren.

ifm porotu přesvědčilo konceptem tzv. Digital Factory. Tento projekt je o komplexní digitalizaci celého hodnotového řetězce, např. prostřednictvím správy dat o velkých objemech, výrobních linek „Plug & Produce“ a standardizovaných rozhraní.

Digitální továrna se skládá z komplexní sítě složené z různých metod, modelů a nástrojů. Dalšími důležitými přístupy digitální továrny jsou plná transparentnost ve výrobním prostředí, autonomní a samoorganizující se výrobní jednotky, proaktivní integrace zaměstnanců a interakce s továrnou v reálném čase.

Ve skupině ifm je digitální továrna již každodenní běžnou praxí při konstrukci interních výrobních zařízení i při používání produktů a řešení, jako je např. ifm mate nebo ifm moneo.

„Koncept digitální továrny ukazuje na potenciál propojení výrobních prostor s řídícím pracovištěm v nejvyšším patře. Zejména v současné době je nanejvýš důležité poskytnout našim zaměstnancům a zákazníkům orientaci v tom, jak můžeme úspěšně růst v oblasti bezpečnosti, a to i v budoucnosti “. , pokračuje Bernd Hausler.

Věděli jste, že?

V souvislosti s uděleným oceněním byla v roce 2020 rovněž oceněna dvě ifm řešení - ifm mateifm Pick’n’s place. Např. ifm mate je pěkným příkladem toho, jak se interní přístup ifm k řešení proměnil v produkt pro zákazníky ifm. 

Zdroj: ifm electronic