Dekantační odstředivka: senzory IFC a VSA v praxi

Co je to dekantační odstředivka?

Dekantační odstředivky se používají k oddělení pevných látek od kapalných látek ve směsích. Používají se hlavně v potravinářském průmyslu a v technologických procesech. V tomto případě spočívá aplikace v oddělení splaškových kalů od vody a v odtoku splaškových kalů.

Aplikace

Do čistírenského kalu se pro usnadnění separace přidává polymer / flokulant a dekantér poté dokáže rozdělit 10,5 m3 za hodinu na sediment (24-32%) a vodu. Pevné látky jsou tepelně zpracovány/spáleny a použity pro výrobu energie.

Ablauf: Odtok; Zulauf: Přívod; Feststoffaustrag: Výpust pro pevné látky

Příklady použití dekantační odstředivky:

  • Odvodňování komunálních a průmyslových kalů
  • Odvodňování kalů živočišného původu
  • Chemický a farmaceutický průmysl
  • Zpracování minerálů
  • Výroba olejů a výroba bionafty a etanolu
  • Potravinářský průmysl
  • Mlékárenský průmysl

IFC a VSA...

Dekantér je poháněn dvěma elektrickými motory, na kterých jsou ideální podmínky pro monitorování rychlosti otáčení a frekvence pomocí induktivních senzorů IFCakcelerometrů VSA. Lze tak monitorovat spolehlivý provoz zařízení a v případě potřeby zahájit údržbu zařízení před tím, než dojde k poruše.

Induktivní senzor - používá se pro nastavování polohy a detekci kovových předmětů. Rozsah snímání indukčního spínače je závislý na odhalení typu kovu.

Akcelerometr - senzor pro měření statického nebo dynamického zrychlení, je vhodný pro měření odstředivých a setrvačných sil, nebo pro určování pozice tělesa, jeho náklonu i vibrací.

Kromě teploty a tlaku se na zařízení sleduje také přidávání flokulantů a přívodní potrubí do dekantéru - pomocí průtokových senzorů.

V závislosti na velikosti zařízení a odpovídajících částech potrubí je třeba zvolit vhodný snímač průtoku řady SM nebo SA a vhodné snímače teploty pro zjištění teplotních hodnot média.