Proč průmyslníci potřebují DATA?

Otázka Proč? je základem jakéhokoli projektu, kde figurují data / údaje / hodnoty. Jejich sběr musí být opodstatněný a očekávaná data musí být přesně identifikována. Získané údaje by měly být kvalitní a měly by být relevantní pro váš obchodní cíl. V neposlední řadě je důležité, aby byly poskytovány ve správném množství.

Datová strategie: přemýšlejte o tom, jak používáte průmyslová data

Potřeba získávat data je společná pro mnoho oddělení průmyslové společnosti: data jsou ve skutečnosti klíčem k jakémukoli řízení. Každý kontakt (výroba, kvalita, užitečnost, údržba, logistika, dodavatelský řetězec) má však jiný cíl, který musí být kvalifikován naprosto přesně. Některé společnosti provádějí zásadní reflexi údajů, což pak umožňuje vytvořit společnou databázi, ze které může každá služba čerpat to, co je nezbytné pro její vlastní pracovní proces a neustále se zlepšovat.

Jak vybudovat datovou architekturu pro průmysl?

Jakmile jsou hodnoty užitečné pro váš obchodní cíl definovány, můžete se určitě vyhnout nadměrnému množství dat nebo nedostatku klíčových informací. ifm electronic vám potom před výběrem konkrétního senzoru, který potřebujete, pomůže definovat frekvenci sběru dat vyžadovanou v každém místě na vašem stroji nebo výrobní lince. V závislosti na složitosti datové architektury požadované vaší společností může tým našich specialistů zasáhnout od první fáze projektu.

Za vašimi surovými daty stojí naše senzory

Sběr dat zahrnuje instalaci „železa“, kterým budou informace proudit zpět do vašeho centrálního systému. Na úrovni senzoru se jedná především o technologii IO-Link. Digitální senzory, které jsou jím vybaveny, znásobují jak vaše komunikační kanály, tak rozmanitost a množství obnovitelných dat.

Tato surová data jsou například informace o vašem materiálovém odpadu, stavu vašich senzorů, kvalitě vašich složek atd.

Vizualizace údajů představuje představuje potom solidní základ:

1. Data zobrazujete v reálném čas, aby bylo možné reagovat na problémy s údržbou: to je role našeho rozhraní Smart Observer;

2. Analýzou dat můžete přijímat důležité závěry - zlepšujete proces a generujete statistické učení

Využijte svá průmyslová data: kombinované výhody a monitorování stavu

Díky instalaci senzorů a technologie IO-Link máte nyní informace o provozu vašeho závodu k dispozici v reálném čase. To vám umožňuje pragmaticky reagovat s přesnější, lokalizovanou a přesnou analýzou různých situací.

Například pozorování křivky vývoje rychle ukazuje na přítomnost a umístění úniku vody. Můžete organizovat preventivní kampaně nebo dokonce odvodit nejlepší postup, který v dané situaci podniknete, a to z historie vašeho stroje.

 

Hlavní okruhy a smysl, proč pracovat s daty:

1. Údržba a data: transformace fungování týmů údržby

Provozní nebo stavové údaje o vašich strojích v reálném čase umožňují splnění následujících cílů:

- Řízení zásob: je nutností obzvláště pokud skladované součásti určené ke skladování jsou drahé nebo jejich výměna může trvat dlouho

- Přechod na podmíněnou nebo prediktivní údržbu: průmyslové týmy pak mohou zasáhnout v klíčovém okamžiku, aby se zabránilo poruchám a optimalizovaly se náklady na údržbu

- Přechod na nový obchodní model: výrobci strojů se stále více zajímají o to, aby místo prodeje stroje nabízeli svým zákazníkům zaručený výkon výroby

- Zvýšení dostupnosti stroje: díky přesným znalostem prostojů stroje, ale také doby restartu, lze předpokládat zkrácení doby údržby a omezení dopadů na výrobu.

2. Kvalita a data: zlepšení kvality výroby

Instalace senzorů v různých bodech výrobního řetězce nebo na konci linky umožňuje kontrolu bodů kvality v době, která se považuje za nejvhodnější. Tato instalace značně omezuje náklady na nekvalitu a zajišťuje přesné sledování fází, ať už se jedná o obrábění součásti, montáž nebo balení.

3. Sledovatelnost a data: získání dalších informací

Kombinace technologií IO-Link a RFID poskytuje výrobcům další informace o jejich produktech. Data mohou být:

- uložena v RFID a lze je použít pro outsourcingovou logistiku

- centralizována v systému pro sledování výrobního cyklu (intra logistika)

4. Monitorování energie a dat: snižování nákladů na energii a dopad na životní prostředí

Ve jménu všeobecných služeb musíte lépe ovládat používání vašich rozvodných sítí: dodávky stlačeného vzduchu, dodávky vody nebo plynu, čerpadla a ventilátory, chladicí systémy.

Přidání senzorů tekutin, vzduchu, průtoku nebo tlaku vám poskytne řídicí panel užitečných dat, který vám umožní:

- konstatovat únik nebo naopak vrchol spotřeby

- sledovat historii výroby rychleji

 

A jakmile bude váš obchodní cíl a data nezbytná k jeho dosažení jasně definována, může je ifm převést do technických řešení.