Význam zkratek IoT a IIoT...

Termíny IoT a IIoT dnes používá prakticky každý - výrobci strojů a zařízení, spotřebitelé, odborné instituce, političtí představitelé... Často se také používají ve spojení s ifm electronic. Co ale vlastně znamenají?

IoT neboli „internet věcí“ (Internet of Things) označuje schopnost připojit zařízení k internetu. Díky průmyslovému internetu věcí (IIoT - Industrial Internet of Things) oblast aplikace nyní zahrnuje i výrobní procesy v průmyslu.

Díky IoT lze pomocí mobilních aplikací pohodlně ovládat věci, jako je teplota topení, druh osvětlení, pozice okenních rolet a dalších drobností v domácnostech. Jinými slovy, zařízení jsou připojena k Internetu a zpracovávají data zachycená senzory v reálném čase, provádějí automatizované funkce a lze je ovládat na dálku.

Rozdíl mezi IoT a IIoT?

Zatímco IoT je primárně zaměřeno na uživatele inteligentních domácích zařízení a spotřební elektroniky, je nezbytné pro komunikující vozidla a poskytuje data a informace o místě pobytu uživatele, IIoT se používá v průmyslu.

Hlavní rozdíl mezi IoT a IIoT také spočívá v objemu zpracovávaných dat. V IIoT jsou senzory neustále konfrontovány s velkým množstvím dat, které musí mnohem přesněji měřit.

A jak to funguje?

IIoT vidí zařízení průmyslových závodů nebo s nimi spojené brány odesílající data do cloudu. Brány jsou hardwarové komponenty, které spojují jak zařízení průmyslových závodů, tak senzory k síti. Jakmile jsou konkrétní data v cloudu, jsou kombinována s dalšími daty, jako je např. počasí nebo poloha. To vše ještě před zpracováním a vizualizací pro další použití analytickým softwarem.

Společnosti získávají pomocí inteligentních síťových zařízení informace ve správný čas, na správném místě a mohou optimalizovat procesy, šetřit energii a v dlouhodobém horizontu náklady, stejně jako vyrábět produkty v časově efektivnějším sledu.