ifm electronic se stala členem EMVA – evropské asociace strojového vidění

Evropská asociace strojového vidění EMVA byla založena v roce 2003 ve španělské Barceloně jako volné sdružení evropských výrobců systémů a komponent pro digitální zpracování obrazu a jedná se o největší profesní organizaci svého druhu na světě. Mezi členy organizace se objevují také renomovaní výrobci a organizace zabývající se vývojem a používáním technologií zpracování obrazu, jako jsou Fraunhofer Institute, Zeiss nebo Fujifilm.

Požadavky na bezpečnostní tabule z hlediska tolerancí jsou velmi přísné, jelikož mohou být velmi nebezpečné pro své okolí.

V současné době má 130 členů z dvaadvaceti zemí a okruh jejích spolupracovníků i z řad uznávaných odborníků a univerzit se stále rozšiřuje. Od svého založení EMVA operativně zajišťuje mnoho důležitých aktivit, od normotvorné činnosti, přes analýzy trhu, sledování vývojových trendů a odborné poradenství až po pořádání společensky významných výročních konferencí.

V rámci partnerství se ifm electronic prezentuje jako dodavatel produktů a řešení pro zpracování obrazu a rozšiřuje tím svůj záběr nad rámec tradičního produktového portfolia, tedy senzorové techniky. Společnost ifm electronic je také uvedena jako oficiální partner na webových stránkách asociace, v jejích newsletterech a v online průvodci nákupu komponent a technologií pro digitální zpracování obrazu.

Závazek k účasti na odborných přednáškách, fórech a tematických akcích vedoucí k navázání a prohloubení kontaktu s celým průmyslem zpracování obrazu přibližuje společnost ifm electronic zase o kus blíže jejímu image – stát se univerzálním poskytovatelem a dodavatelem pro Průmysl 4.0.

Další informace naleznete o organizaci EMVA naleznete na http://www.emva.org.