ifm je členem aliance ADAMOS

Skupina ifm je od října 2020 členem sítě ADAMOS, která je strategickou aliancí lídrů světového trhu v mechanické a konstrukční výrobě pro budoucí témata Průmyslu 4.0 a Průmyslového internetu věcí (IIoT).

ADAMOS je zkratkou pro ADAptive Manufacturing Open Solutions a je iniciativou konstruktérů strojů pro výrobce strojů - založenou za účelem sloučení sil průmyslu pro digitalizaci. Senzory v něm hrají ústřední roli.

Skupina ifm, která je již více než 50 let úspěšným dodavatelem senzorové technologie a automatizačních řešení na světovém trhu, v současné době povyšuje z pouhé operační technologie na vyšší úroveň IT doplňkovým softwarem a servisními produkty pod značkou „ifm moneo“. Zákazníci nyní mohou zavést komplexní digitální řetězec s přidanou hodnotou a kombinovat prvky digitálního světa se světem strojů.

„V alianci ADAMOS jsme našli rovnocenné partnery,“ podotýká Michael Marhofer, předseda představenstva a generální ředitel skupiny ifm. Díky alianci ADAMOS se navzájem podporují akcionáři i partneři a vyvíjejí řešení společných výzev ve prospěch všech. „Podpora digitalizace ve strojírenství a pokrok v tématech interoperability, plug & play a jednoduchosti jsou silnou motivací pro nás jako skupinu společností a zároveň vítaným rozšířením pro ADAMOS.“

Skupina ifm vybavila své Edge produktové portfolio různými cloudovými konektory, takže je možný samostatný end-to-end systém pro připojení jakýchkoli strojů a systémů ke cloudu. Přesto tento systém zůstává otevřený na obou stranách. S ADAMOSem je tedy možné „se spojit“ v pravém slova smyslu na technologické bázi pomocí standardizovaných produktů.

Sanjay Brahmawar, CEO Software AG, poznamenává: „Jsme velmi potěšeni, že můžeme skupinu ifm přivítat do ADAMOSu. Zkušenosti ifm v oblasti průmyslové automatizace, IIoT, Edge a cloudových řešení jsou obrovské a budou neocenitelným přínosem při posilování našeho digitálního ekosystému. Pomůže také našim zákazníkům rychleji a lépe realizovat jejich digitalizační iniciativy. “

Aliance ADAMOS

Spolu s více jak 30 partnery sleduje aliance jeden cíl: ekosystém, ve kterém lze společně navrhovat, vyvíjet, uvádět na trh a používat integrovaná řešení pro konstrukci strojů a zařízení a jejich zákazníky. To zahrnuje nejen vývoj digitálních produktů, konektivitu, ale také škálovatelné prodejní procesy a univerzální použitelnost aplikací v dílně. „Naším cílem je budoucí životaschopnost konstrukce strojů a zařízení,“ uvedl Ralf W. Dieter, předseda výkonné rady společnosti Dürr AG a předseda poradní rady aliance ADAMOS GmbH. „Potřebujeme dobré ekosystémy, integrovaná řešení a intuitivní uživatelská rozhraní, abychom snížili složitost pro uživatele. Aktuální zdravotní situace ve světě např. ukazuje, jak důležité jsou digitální struktury i pro podnikání. ADAMOS je společnou reakcí strojírenského průmyslu na výzvy digitalizace.“

Zdroj: ifm electronic