3D senzory - Vyšší bezpečnost, nižší cena

Inteligentní asistenční systém pro řidiče pro případy boční a zadní nakládky.

Pro boční nakládku odpadů na vozidlech se ve stále se zvyšujícím počtu měst po celém světě používají moderní boční nakládací systémy. Speciálně během otáčení a bez pomocníka potřebuje řidič technickou podporu k zajištění boční a zadní nakládky. S inteligentním 3D senzorem mu ifm nabízí systém, který nejenom že nepřipouští kolizi v zadní části, ale také zajišťuje monitoring boční nákladové plochy.

Obvykle je pro vyprazdňování odpadkových košů potřeba více osob: vedle řidiče jsou to další, kteří odnášejí odpadkové nádoby k obrubníku a později je na manuálně ovládaném zavěšení vyprazďnují do vozidla. V německém Paderbornu jsme otestovali řešení, kdy je nakládací zařízení umístěno na straně vozidla a přiléhá tak k chodníku. Není třeba dalších osob manipulujících s odpadkovými nádobami, jelikož tyto byly k obrubníku umístěny již majiteli domů. Odpadkové koše/popelnice jsou zachyceny automaticky, nadzdvihnuty, vyprázdněny a opět umístěny k obrubníku. Výhodou je tak úspora lidské práce v podobě nadbytečných osob a šetření nákladů obce a jeho obyvatel za odvoz odpadu.

Vyloučení kolize

Tento způsob ovládání je velkou výzvou do budoucna, protože zatímco při couvání vozidla, např. ve slepých nebo rušných ulicích je potřeba spolujezdec řidiče starající se pouze o bezpečnost dopravy kolem vozu, nyní může řidič pracovat zcela samostatně. Boční nakládka také eliminuje riziko střetu s chodci, cyklisty anebo třeba zvědavými dětmi:-)

Tento systém podporuje naše řidiče při nelehkých každodenních pracovních úkolech, kdy se nemusí stresovat s couváním vozidla, protože jsou upozorněni vždy, pokud se někdo blíží. Velkou výhodou je také, že pouze neupozorňuje, ale dokonce zastaví vůz, pokud řidič nereaguje na upozornění včas. Vedle toho nabízí i další výhodu: Nemonitorujeme pouze oblast za vozidlem, ale také proces nakládky kontejnerů. A zde nastává stejná situace jako při couvání, vozidlo monitoruje oblast, upozorňuje řidiče, a pokud nereaguje, tak zcela zastaví vyprazdňovací proces odpadkového kontejneru až do momentu, kdy situace není opět bezpečná.

Chytrý 3D senzor od ifm pro mobilní využití

Sytém O3M od ifm předvídá kolizní situace, a pokud je potřeba, může aktivně zasáhnout do řízení. Celá jeho umělá inteligence je integrována přímo do senzoru a může být nakonfigurována v několika jednoduchých krocích skrze ovládací software. Ifm tak nabízí cenově optimální řešení pro větší bezpečnost, které může být využito v různých typech instalací.

Srdcem systému je integrovaná 3D kamera, která vytváří 3D obraz pomocí PMD technologie schopné změřit přesnou vzdálenost každého bodu ve snímaném obraze. Takovýto obraz je vyhodnocen podle předdefinovaného algoritmu uloženého v chytrém 3D senzoru.

Na základě odlišných vstupních parametrů může být senzor využíván různými způsoby. Jakmile detekuje možný střet s cizím objektem (např. chodcem), vyšle optický signál anebo vydá pokyn k zastavení do řídící jednotky vozu.

 

Máte rádi naši společnost? Označte nás "To se mi líbí" na Facebooku.